Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
EXINO - Renerg

Ajutor

Din cauza timpului limitat și a biocrației ne ocupăm și  de obținerea subvenției pentru implementarea unui sistem solar prin programul „Casa Verde ” , cât și în cazul producției  culturii de salcie energetică prin programul APIA.

Fiecare beneficiar va depune dosar cu cererea de finantare la Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului, se va analiza dosarul, se publica dosarele acceptate, beneficiarul achizitioneaza produsele, acestea se instaleaza si apoi transmite o cerere de decontare si i se transmit banii in cont.

Finantarea se acorda astfel:

a) pana la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare (doar termice, nu si panourii fotovoltaice)

b) pana la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de caldura, exclusiv aparate de aer conditionat

c) pana la 6.000 lei pentru instalatie de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

Cheltuieli eligibile:

a) achizitia de instalatii pentru producerea de energie termica, inclusiv pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila

b) cheltuieli cu montajul si punerea in functiune a sistemului, efectuarea, verficarea probelor si incercarilor

c) taxa pe valoare adaugata

Sunt eligibile cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila.

Dosarul de finantare va cuprinde:

a) cerere de finantare nerambursabila, completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, in original (v. anexa 2)

b) declaratie pe propria raspundere a solicitantului, completata si semnata de catre solicitant, in orginal (v. anexa 3)

c) copie dupa actul de identitate al solicitantului

d) extras de carte funciara pentru informare nu mai bechi de 30 de zile sau extras de carte funciara pentru autentificare valabil la data depurii cererii de finantare, care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/in care se va realiza proiectul, in original, pentru solicitantii care detin individual un imobil;

e) copia cartii funciare si extras de carte funciara individuala pentru proprietati comune poti fi maximum doua unitati individuale trecute pe aceeasi carte funciara, care adunate trebuie sa fie egale cu 1 (un) intreg;

f) autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata, pentru imobilele aflate in constructie, valabila la data depunerii, inclusiv ordinul de incepere a lucrarilor emis in conformitate cu Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

g) certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantul (de la Primaria unde aveti domiciliul, nu are importanta unde este localizata casa)

h) adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de orice banca comerciala, sau extras de cont

g) un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: „Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire”, precum si sesiunea de depunere

Intocmim și documentații de participare la licitații publice .

No Comments Yet.

Leave a comment